header Arbeidsrecht Familierecht Verbinternissenrecht

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Specialist verbintenissenrecht! Print pagina

Heeft u een conflict met een afnemer of leverancier? Wilt u een waterdichte overeenkomst laten opstellen? Of wilt u juist bepalingen uit een overeenkomst afdwingen? Het Rechtshuis adviseert u snel en vakkundig over al deze aspecten.

Ook u heeft in uw dagelijks leven regelmatig met verbintenissen te maken. Iedere keer dat u een overeenkomst met een bedrijf of particulier aangaat, is er sprake van een verbintenis. Het verbintenissenrecht regelt namelijk de verhoudingen tussen twee of meer (rechts)personen als het gaat om contractuele afspraken.

Het is belangrijk dat partijen afspraken duidelijk en op een juridisch correcte wijze in een overeenkomst vastleggen. Regelmatig komt het namelijk voor dat één van partijen zijn verplichting niet nakomt of dat er over de gemaakte afspraken onduidelijkheid bestaat. Indien een contractspartner niet of onvoldoende presteert kunt u daar schade van ondervinden of ten onrechte door de onvoldoende presterende partij tot betaling aangesproken worden. Het Rechtshuis adviseert u niet alleen met het opstellen van een overeenkomst of algemene voorwaarden, maar ondersteunt u ook bij het naleven van de gemaakte afspraken!

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met mr. Hugo van de Kerkhof .

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

blank