Home | Kantoorvisie | Specialisaties | Mediation | Advocaten | Vacatures | Nieuws | Contact

Goede prijs-kwaliteitverhouding!
Print pagina

Een vraag over de kosten gaat uiteindelijk over rendement. Helaas is en blijft het inschakelen van een advocaat vaak een kostbare aangelegenheid. Echter een gespecialiseerd advocaat kan u ook financieel voordeel bieden! Dankzij de parate kennis en efficiënte werkwijze van onze advocaten zijn niet alleen onze resultaten veelal beter, ook de kosten zijn meestal lager. En omdat onze tarieven marktconform zijn gaat dit voordeel naar u. Wij vinden een goede prijs-kwaliteitverhouding namelijk belangrijk!

Een eerste kennismaking, bijvoorbeeld via het spreekuur, is bij Het Rechtshuis in de meeste gevallen gratis. Schakelt u echter een van onze advocaten in om uw belangen te behartigen, dan zijn aan de werkzaamheden van uw advocaat wel kosten verbonden. Ook het voeren van een procedure brengt kosten met zich mee, denk aan: uittrekselkosten, deurwaarderkosten, griffierechten etc. In sommige situaties kunt u bovendien in de proceskosten van de andere partij veroordeeld worden. Wij bespreken deze kosten in het intakegesprek met u. Ook stellen wij samen met u vast of u wel of niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Daarbij geven wij u voor zover mogelijk ook meteen een indicatie van de kosten. Het belang van de zaak en uw wensen staan hierbij centraal. Het uitgangspunt is bovendien dat de kosten tegen de baten moeten opwegen.

Over de kosten verbonden aan onze werkzaamheden maken wij dus duidelijke afspraken met u. Deze afspraken leggen wij in een opdrachtbevestiging vast zodat u weet wat u van ons mag verwachten.

Gesubsidieerde rechtsbijstand | betaling tegen het uurtarief

Voor meer informatie over onze tarieven, gesubsidieerde rechtsbijstand en overige kosten kunt u contact met ons kantoor opnemen of kijken op
www.rvr.org of www.rechtspraak.nl.