header Arbeidsrecht Familierecht Huurrecht

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Column: "Einde aan slapend dienstverband" Print pagina

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad een opmerkelijke uitspraak gedaan. Tot nu toe hebben rechtbanken vorderingen van werknemers voor ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, onder vaststelling van een transitievergoeding, altijd afgewezen. Recent heeft de Hoge Raad alsnog bepaald dat een werkgever in beginsel verplicht is een dergelijk slapend dienstverband te beëindigen, onder betaling van de wettelijke transitievergoeding!

Een slapend dienstverband is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer (langer dan 2 jaar) niet meer werkt en geen loon meer ontvangt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden. Dit laatste gebeurt met name om te voorkomen dat de werkgever als het dienstverband eindigt, aan de werknemer de wettelijke transitievergoeding moet betalen. Op deze vergoeding kan de werknemer namelijk aanspraak maken als hij na een dienstverband van twee jaar of langer ontslagen wordt.

Omdat het onrechtvaardig zou zijn om een dienstverband te continueren als vaststaat dat er vanwege arbeidsongeschiktheid geen hervatting van werkzaamheden meer mogelijk is en voor de werknemer de aanspraak op een transitievergoeding hierdoor weg valt, hebben tal van werknemers de rechtbanken door de jaren heen verzocht om een einde te maken aan hun ‘slapende dienstverband’. Deze vorderingen van werknemers werden echter steeds afgewezen. Met de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019 lijkt aan deze situatie een einde te zijn gekomen!

De beslissing van de Hoge Raad heeft de weg vrij gemaakt voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers om hun dienstverband te laten eindigen en een wettelijke transitievergoeding te verkrijgen! Dit kan alleen nog anders zijn als de werkgever er een gerechtvaardigd belang bij heeft om de werknemer in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

Met de nieuwe ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ vanuit de overheid zal een werkgever bovendien weinig bezwaar meer tegen de betaling van een transitievergoeding hebben; het UWV biedt de werkgever voor de betaling van de transitievergoeding namelijk compensatie!

Bent u een werknemer met een slapend dienstverband en wilt u weten wat de mogelijkheden in uw situatie zijn? Wij geven u graag een persoonlijk advies.

Auteur: mr. Hugo van de Kerkhof
Uitgave: De Traverse, editie 11 december 2019

 

 


Terug

blank