header Arbeidsrecht Familierecht Huurrecht

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Column: 'Alimentatie per 1 januari 2020 maar liefst 2,5% hoger' Print pagina

Betaalt of ontvangt u alimentatie? Houdt u er dan rekening mee dat de alimentatie per 1 januari 2020 wijzigt. Ieder jaar moet de alimentatie met een vastgesteld percentage worden verhoogd. Deze jaarlijkse verhoging heet ‘wettelijke indexering’. De Minister voor Rechtsbescherming heeft de indexering voor komend jaar op 2,5% vastgesteld. De hoogste inflatiecorrectie in 10 jaar!

Wettelijk verplicht
De wet schrijft voor dat de alimentatiebedragen jaarlijks moeten worden verhoogd. Het leven wordt immers ieder jaar duurder. De indexering is dan ook bedoeld om de onderhoudsbijdragen aan te passen aan de jaarlijks stijgende kosten van levensonderhoud en daarmee samenhangende verhoging van de lonen. Zo blijft de alimentatie voor u beiden redelijk, zonder dat u daarvoor iedere keer opnieuw met elkaar in gesprek of naar de rechter hoeft.

De indexering geldt zowel voor de kinderalimentatie als partneralimentatie. Het maakt bovendien geen verschil of de alimentatie door de rechter is vastgesteld of in onderling overleg is afgesproken. Indexering van de alimentatie geldt dus in alle gevallen. Enkel als de rechter de indexering uitdrukkelijk in de uitspraak heeft uitgesloten of u in overleg schriftelijk bent overeengekomen van de indexering af te zien, hoeft de alimentatie niet jaarlijks te worden verhoogd.  

Berekening indexering
Het berekenen van de indexering van de alimentatie kunt u eenvoudig zelf doen. Op internet zijn hiervoor handige rekentools beschikbaar. De alimentatiebetaler moet er voor zorgen dat het geïndexeerde bedrag vanaf 1 januari wordt betaald.

Achterstallige indexering
Als de alimentatie niet jaarlijks wordt geïndexeerd dan ontstaat er na verloop van tijd een betalingsachterstand. Als de oorspronkelijke alimentatie is vastgesteld in een beschikking van de rechter dan kunt u direct de achterstand (laten) incasseren. De achterstallige indexering moet binnen 5 jaar geïncasseerd worden; na deze termijn vervalt een tegoed op grond van de wet.

Heeft u vragen over de indexering van de alimentatie? Of wilt u meer weten over de overige wetswijzigingen op het gebied van partneralimentatie per 1 januari 2020 aangaande de verkorting van de alimentatietermijn of fiscale aftrek voor partneralimentatie? Bel gerust of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Publicatie: Traverse, editie Helmond, d.d. 13 november 2019
Auteur: mr. Hugo van de Kerkhof

 


Terug

blank