header Arbeidsrecht Familierecht Huurrecht

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Column: "Partneralimentatieverplichting aanzienlijk korter!" Print pagina

Partneralimentatieverplichting vanaf 1 januari 2020 aanzienlijk korter!

De nieuwe wet partneralimentatie gaat in per 1 januari 2020. Als je gaat scheiden dan heeft deze nieuwe wet wellicht gevolgen voor jou. Met ingang van 1 januari 2020 zal de maximale periode waarover partneralimentatie moeten worden voldaan namelijk aanzienlijk worden beperkt. Nu is de maximale termijn nog 12 jaar, dit wordt vanaf 1 januari 2020 teruggebracht naar maximaal 5 jaar. Wat houdt de nieuwe wet in voor jouw alimentatie?

Op dit moment is de maximale termijn aan partneralimentatie nog 12 jaar na de scheiding. Vanaf het moment dat je bent gescheiden ben je 12 jaar lang alimentatieplichtig/gerechtigd. Dat gaat per 1 januari 2020 dus veranderen. De duur van de partneralimentatie wordt dan de helft van de duur van je huwelijk, met een maximale termijn van 5 jaar!

Voor wie geldt de nieuwe wet?
De nieuwe wet gaat geldt alleen voor nieuwe scheidingen. Als er voordat de wet in werking treedt al een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend dan blijven de huidige maximale termijnen gelden. De wetswijziging heeft ook geen gevolgen voor bestaande alimentatieverplichtingen.

De nieuwe regels zijn dus alleen van toepassing als je na 1 januari 2020 gaat scheiden.

Omdat de nieuwe wet enkele uitzonderingen kent hebben de nieuwe regels niet voor iedereen directe gevolgen. Als de scheidende partners bijvoorbeeld kinderen hebben die jonger zijn dan twaalf jaar verandert de duur van de partneralimentatieverplichting niet en dient er nog altijd over een periode van maximaal twaalf jaar partneralimentatie voldaan te worden. Ook de leeftijd van de alimentatiegerechtigde zelf in combinatie met een huwelijk van meer dan 15 jaar, kan een langere alimentatieduur tot gevolg hebben.

Ben je voornemens te gaan scheiden of al in een scheidingstraject verwikkeld? Onder bepaalde omstandigheden kan het zinvol zijn om de scheiding tot 1 januari 2020 uit te stellen óf juist tijdig voor deze datum op te starten! Als de kinderen bijvoorbeeld ouder zijn dan 12 jaar kan de keuze om een verzoekschrift tot echtscheiding voor of na 1 januari 2020 bij de rechtbank in te dienen, een verschil in alimentatieverplichting van 12 of 5 jaar betekenen!

Wil je weten welke invloed de nieuwe wet heeft voor jouw alimentatie? Dan doe je er verstandig aan om tijdig advies in te winnen bij een scheidingsspecialist.

Voor meer informatie over de komende wijzigingen voor de partneralimentatie en hoe hiermee om te gaan kun je ons dagelijks spreekuur bezoeken. Ook kun je op vrijdag 13 september a.s. tijdens de Dag van de Scheiding in een gratis adviesgesprek al jouw vragen over scheiden en de gevolgen hiervan aan een van onze familierechtadvocaten/-scheidingsmediators voorleggen.

 


Terug

blank