header Arbeidsrecht Familierecht Huurrecht

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Column: "De advocaat als scheidingsbemiddelaar" Print pagina


De advocaat als scheidingsbemiddelaar

Gaat u scheiden en heeft het uw voorkeur om uw scheiding in overleg met uw (ex-)partner te regelen? Wilt u samen beslissen over uw toekomst na de scheiding, maar vindt u het prettig als dit onder deskundige begeleiding van een neutrale derde gebeurt? Iemand die u van de juiste informatie voorziet en de alternatieven aan u voorlegt? Zodat u samen afspraken kunt maken die ook voor de langere termijn houdbaar zijn? Het kan met behulp van een advocaat-scheidingsmediator.

Veel mensen denken nog steeds dat een advocaat pas bij een echtscheiding betrokken raakt in situaties waarbij partijen het niet met elkaar eens kunnen worden en de tussenkomst van de rechter noodzakelijk is. De drempel om een advocaat in te schakelen is daarom hoog. Echtscheidings-bemiddeling (of mediation) is een vriendelijke manier om te scheiden en biedt vele voordelen. Bij de meeste gespecialiseerde familierechtadvocaten kunt u dan ook terecht voor scheidingsmediation!

Een scheidingsadvocaat-/mediator heeft veelal een juridische specialisatieopleiding èn een mediationopleiding op het gebied van het familierecht gevolgd. De advocaat-scheidingsmediator is dan ook uitgerust met alle benodigde kennis en ervaring om u in het scheidingsproces zo goed mogelijk van dienst te zijn en is deskundig op zowel juridisch als relationeel en emotioneel gebied. Naast het feit dat de advocaat-scheidingsmediator u dus informeert over de juridische (en fiscale) gevolgen van bepaalde afspraken en de gemaakte afspraken correct en zo duurzaam mogelijk in een overeenkomst (echtscheidingsconvenant) vastlegt, brengt de advocaat-mediator desgewenst óók het verwerkingsproces en een nieuwe wijze om met elkaar te communiceren op gang en houdt daarbij, als neutrale derde, de belangen van beide partijen in het oog. De advocaat-scheidingsmediator beschikt dus over alle benodigde relevante kennis en vaardigheden.

Helaas blijkt in de praktijk dat het de ‘gewone’ mediator nogal eens aan relevante kennis over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving ontbreekt, als gevolg waarvan partijen tijdens het scheidingsproces wel tot elkaar gebracht worden en afspraken maken, maar deze afspraken in de toekomst niet houdbaar blijken te zijn, soms met onherstelbare emotionele, financiële of fiscale gevolgen.

Het inschakelen van een advocaat als scheidingsmediator heeft bovendien nog meer voordelen. Een advocaat kan namelijk zelf het echtscheidingsverzoek namens partijen opstellen èn bij de rechtbank indienen. Omdat de procesvertegenwoordiging door een advocaat verplicht is in echtscheidingsprocedures zal een door partijen aangewezen mediator die zelf geen advocaat is, voor het opstarten van de echtscheidingsprocedure altijd nog een beroep op een externe advocaat moeten doen. Het direct inschakelen van een advocaat-mediator bespaart dus ook tijd en kosten.

Wilt u scheiden en op een respectvolle manier samen met uw (ex-)partner de gevolgen van uw scheiding voor nu en de toekomst, vooral ook voor uw kinderen, op een eerlijke en juridisch verantwoorde wijze regelen? Neemt u dan contact op met een van onze gespecialiseerde (vFAS-)advocaat-scheidingsmediators en informeer naar de mogelijkheden voor een kennismakingsgesprek.  

Auteur: mr. Chrisje Doreleijers
 

 


Terug

blank