header Arbeidsrecht Familierecht Huurrecht

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Column: 'Nieuwe wet 'Beperking wettelijke gemeenschap...' Print pagina

Nieuwe Wet ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ per 1 januari 2018

Inmiddels is het initiatiefvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ door de Eerste Kamer aangenomen. Op 1 januari 2018 treedt de nieuwe wet in werking. In deze wet worden een aantal wijzigingen ingevoerd die gelden voor de gemeenschap van goederen. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Op basis van de huidige wetgeving, trouwt u automatisch in ‘gemeenschap van goederen’. Dit betekent dat, wanneer u en uw partner gaan scheiden, in beginsel alle bezittingen en schulden bij helfte tussen partijen worden gedeeld. Ook de bezittingen en schulden van voor het huwelijk worden hierin meegenomen. Als u niet in gemeenschap van goederen wilt trouwen, kunt u via de notaris huwelijkse voorwaarden laten opstellen. Bent u vóór 1 januari 2018 gehuwd dan blijft deze regelgeving ook na de invoering van de nieuwe wet van kracht.

Op basis van de nieuwe wetgeving trouwt u vanaf het 1 januari 2018, als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, niet meer automatisch in (algehele) gemeenschap van goederen. Wel trouwt u in een beperkte gemeenschap van goederen. De gemeenschap zal enkel nog bestaan uit de bezittingen en schulden die vóór het sluiten van het huwelijk al gezamenlijk waren of die vanaf het moment van het huwelijk worden verkregen.

Dit betekent dat het privévermogen dat u voor het aangaan van het huwelijk al heeft, van u blijft en ingeval van een scheiding niet gedeeld hoeft te worden. Hetzelfde geldt voor eventuele schulden die voor het huwelijk zijn ontstaan; deze blijven voor rekening van de echtgenoot die de schuld is aangegaan. Kortom, de gemeenschap van goederen wordt in principe beperkt tot datgene dat de beide echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen.

De nieuwe wet schept ook duidelijkheid als het gaat om erfenissen en/of schenkingen. Deze vallen voortaan automatisch buiten de gemeenschap en blijven dus privé.

Ook in de toekomst blijft het mogelijk om huwelijkse voorwaarden op te maken. Daarbij kan bijvoorbeeld iedere gemeenschap van goederen worden uitgesloten of juist alsnog, zoals in de huidige wetgeving, een algehele gemeenschap van goederen worden overeengekomen.

Met de nieuwe wetgeving heeft de wetgever getracht om aansluiting te zoeken bij de steeds bredere maatschappelijke gedachte dat het onredelijk is om echtgenoten te laten meedelen in ontvangsten met een zeer persoonlijk karakter of verantwoordelijk te houden voor de betaling van schulden als zij voor het ontstaan van deze schulden niet verantwoordelijk zijn.

Wilt u meer weten over de aankomende wetswijziging of een persoonlijk advies? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag!

Auteur: mr. Hugo van de Kerkhof
Publicatie: Traverse en Eindhovens Dagblad, uitgave d.d. 12 juli 2017

 


Terug

blank